Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Κατοχικές κυβερνήσεις...


«Τα Τάγματα Ασφαλείας αποτελούν την τελευταία εφεδρεία του Ελληνικού Εθνους»

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας Χρύσανθος

«To μνημόνιο είναι ευτυχία για τον τόπο…»

Θεόδωρος...Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος κυβέρνησης γΑΠ

Ο Oρκος του ταγματασφαλιτη


«Ορκίζομαι εις τον Θεόν, τον άγιον τούτον όρκον, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστώς απάσας τας ανατεθεισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω άνευ όρων εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρησιν εναντίον των υποχρεώσεων μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων»


http://youtu.be/DlD-1eg8W-o


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου