Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

Όταν ο Σαμαράς αναβάθμιζε τον Μπαλτάκο. Ο άνθρωπος που μπορούσε να γυρνά πίσω τα νομοσχέδιαΟι αρμοδιότητες του Π. Μπαλτάκου, ως Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης. Τον είχαν ενισχύσει με νόμοΣυνεχίζεται η αμηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις αποκαλύψεις για τις επαφές Μπαλτάκου με τη Χρυσή Αυγή.

Ο πρώην ΓΓ της κυβέρνησης, επιχειρείται να εμφανιστεί ως άνθρωπος που δρούσε αυτοβούλως και εν αγνοία του πρωθυπουργού.

Ο κ. Μπαλτάκος, όμως, ο οποίος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και αντικαταστάθηκε από τον Φώτη Καϊμενάκη, δεν ήταν τόσο τυχαίος. Είχε αυξημένες αρμοδιότητες, οι οποίες μάλιστα είχαν συμπληρωθεί.

Στις 26 Απριλίου 2013, με την κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας", ο κ. Μπαλτάκος γινόταν πανίσχυρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 21, μεταξύ άλλων "οι υπηρεσίες της Βουλής δεν δικαιούνται να παραλάβουν νομοσχέδιο, αν αυτό δεν φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης".

Ο κ. Μπαλτάκος μπορούσε έτσι να μπλοκάρει νομοσχέδια, όπως άλλωστε έκανε με το αντιρατσιστικό.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 21

"Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων"

Στην παρ. 5 του άρθρου 74 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) προστίθενται εδάφια στ', ζ', η' και θ', ως ακολούθως:

"στ) Αποδέχεται μετά από σχετική εισήγηση του Νομικού Γραφείου και προσυπογράφει τα νομοσχέδια, με σκοπό την προώθησή τους στη Βουλή προς ψήφιση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη του τις σχετικές παρατηρήσεις της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Οι υπηρεσίες της Βουλής δεν δικαιούνται να παραλάβουν νομοσχέδιο, αν αυτό δεν φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

ζ) Αποδέχεται και προσυπογράφει υπουργικές τροπολογίες, νομοτεχνικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στα κατατεθειμένα νομοσχέδια, άλλως οι ως άνω παρεμβάσεις δεν παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες της Βουλής, θεωρούνται ως μη γενόμενες και δεν εισάγονται προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

η) Αποδέχεται και προσυπογράφει όλα τα προεδρικά διατάγματα, πριν αυτά αποσταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομική επεξεργασία. Μετά την επεξεργασία τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα αποστέλλει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον κρίνει ότι η Διοίκηση έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ευλόγως απείχε της συμμόρφωσης αυτής.

θ) Θεωρεί τα δοκίμια των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με σκοπό τη δημοσίευσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν κρίνει, μετά από σχετική εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, ότι υπάρχει τυπικό ή ουσιαστικό νομικό κώλυμα για τη δημοσίευση συγκεκριμένης απόφασης, διαγράφει την απόφαση αυτή και την επιστρέφει στην αρμόδια υπηρεσία, με υποδείξεις για τη διόρθωση και ορθή επανυποβολή της. Αν η υπηρεσία επιμένει ότι η απόφαση είναι νόμιμη και συντρέχει κατεπείγων λόγος για τη δημοσίευσή της, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης δίνει εντολή για τη δημοσίευση αυτής, με ευθύνη της επισπεύδουσας υπηρεσίας, και μεριμνά για τη νομοθετική επίλυση του προκύψαντος προβλήματος».

Πηγή: http://news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου