Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΜΠ: Αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος


Πηγή :
esos.gr


Την αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος και την επανασύγκληση της Συγκλήτου την Τετάρτη 25/9/2013 στις 10:00 για να επανεκτιμήσει την κατάσταση  , αποφάσισαν τα μέλη της Συγκλήτου του Ιδρύματος, εξαιτίας της διαθεσιμότητας 399 διοικητικών υπαλλήλων, ενώ:
Α.ΕΝΕΚΡΙΝΕ την προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων σε σχέση με τις διοικητικές αποφάσεις, με τις οποίες πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος, με άμεση κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως, αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου και αναγκαίου ενδίκου μέσου και βοηθήματος κατά της επικείμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που θα καταργήσει τις οργανικές θέσεις των διοικητικών υπαλλήλων ή με άλλον τρόπο θα επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα.
Β.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕ τον Πρύτανη να επιλέξει το κατάλληλο Νομικό Επιτελείο, να παράσχει σε αυτό τις αναγκαίες πληροφορίες και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη στο πλαίσιο της πιο πάνω εντολής.
Γ.ΘΑ ΕΠΙΔΔΙΩΞΕΙ το  συντονισμό των νομικών του ενεργειών με εκείνες των νομικών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου